گنجینه داده پرداز پرشین مجری رسمی و مستقیم  اپراتور سامانه پیام کوتاه                             33762621-021